ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ <Грузовичкофф>, код ЄДРПОУ 39037855, юридична адреса місто Харків вулиця Молодої Гвардії 15/17 офіс 4, (далі – Адміністрація сайту) вважає своїм обов’язком захищати конфіденційність особистої інформації своїх клієнтів (Користувачів), які відвідують інтернет-сайт https://2040.com.ua/ (далі — Сайт), користуються його послугами і можуть бути ідентифіковані будь-яким способом.
Адміністрація сайту з повагою ставиться до прав відвідувачів Сайту. Ми беззастережно визнаємо важливість конфіденційності особистої інформації відвідувачів нашого Сайту.
Відвідуючи наш Сайт, реєструючись на Сайті, замовляючи послуги, Ви повністю погоджуєтесь з цією Політикою конфіденційності.
Справжня Політика конфіденційності діє стосовно всієї інформації, яку Адміністрація сайту може отримати про Користувача під час використання сервісу, розташованого в домені https://2040.com.ua/
Адміністрація сайту є «власником персональних даних» в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297- VI, а також «контролером даних» для цілей Генерального регламенту про захист даних ЄС 2016/679 (EU General Data Protection Regulation, далі «GDPR») та іншого застосованого європейського законодавства про захист даних.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
У даній Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:
Персональні дані — це будь-яка інформація персонального характеру, яка дозволяє третій особі ідентифікувати фізичну особу (суб’єкта персональних даних, Користувача).
Суб’єкт персональних даних (Користувач) — це фізична особа, щодо якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних та, яка має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує сервіси Сайту.
Адміністрація сайту — уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені ТОВ «Грузовичкофф», які організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці , дії або операції, що здійснюються з персональними даними.
Обробка персональних даних — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, такі як збір, запис, систематизація, структурування, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), впорядкування, перегляд, використання, поширення або будь-який інший вид надання доступу третім особам, в тому числі співробітникам Контролера, а також знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
Конфіденційність персональних даних — обов’язкова для дотримання Адміністрацією сайту або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Використання Користувачем сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту.
2.3. Дійсна Політика конфіденційності застосовується лише до сайту https://2040.com.ua/. Сайт не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті https://2040.com.ua/.
2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
3.1. Дійсна Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає Адміністрації сайту при реєстрації на сайті або при оформленні замовлення.
3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті і включають в себе наступну інформацію: Прізвище та ім’я Користувача, контактний телефон Користувача, адреса електронної пошти.

4. МЕТА ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати з метою:
Для клієнтів сайту:
Розміщення замовлень: ми використовуємо ваші персональні дані для розміщення замовлень на перевезення, і для передачі ваших персональних даних партнерам з метою виконання партнерами відповідних замовлень.
Служба підтримки клієнтів: ми забезпечуємо цілодобову підтримку клієнтів. Володіючи вашими персональними даними, команда підтримки може допомогти вам із замовленнями та відповісти на пов’язані з ними питання, а також будь-які інші питання.
Маркетинг: ми використовуємо ваші персональні дані (номер телефону та адресу електронної пошти) для розсилання інформації, листів з новинами, рекламних та промо матеріалів. Якщо ви будете приймати участь в рекламних акціях, то відповідна інформація буде використана для управління такими акціями.

5. СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2 Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.
5.3 Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКУ Google Drive НА САЙТІ 2040.com.ua
6.1 Отримувати доступ до корпоративних документів, які зберігаються на Google Drive головного акаунту 2040.com.ua мають тільки співробітники 2040.com.ua, які:
— додані до загального списку акаунтів, що мають доступ до документів;
— авторизувались за допомогою форми на сторінці https://2040.com.ua/google-drive/ та надали дозвіл на використання даних свого акаунту, а саме: ім’я, адреса електронної пошти, налаштування мови то фото профілю.

6.2 Дані акаунту користувача ніде не зберігаються та використовуються тільки протягам активної сесії. Доступ до даних акаунта зупиняється, якщо активна сесія закривається або користувач не здійснив ніяких дій протягом 1 хвилини.
Дані акаунту користувача використовуються тільки для того, що надати доступ до файлів Google Drive головного акаунту 2040.com.ua.

6.3 Дані акаунту користувача більше ніде не використовуються крім ситуацій вказаних в пункті 6.2

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1 Адміністрація сайту приймає обґрунтовані адміністративні, фізичні і технологічні заходи безпеки для захисту персональної інформації Користувача від несанкціонованого доступу, використання, несанкціонованого або випадкового руйнування, зміни або розкриття. Хоча Адміністрація сайту приймає комерційно обґрунтовані заходи для забезпечення рівня безпеки, ми не можемо гарантувати безпеку інформації, що надається через Інтернет чи застосовується в наших базах даних.
7.2 Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
7.3 Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на сайті https://2040.com.ua, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
7.4 До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем сайту та Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).
7.5 Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
7.6 При недосягненні угоди, суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

8. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Питання, коментарі та запити відносно Політики конфіденційності направляються до нашої служби підтримки на електронну пошту gruzovoe2040@gmail.com

Дата публікації:  10.03.2020р.

Режим работы